تضمین کیفیت و تعالی سازمان

 

مدیریت کیفیت شرکت مهندسی آذر صنعت گلپایگان در سال 1397 با هدف طراحی و اجرای نگهداری سیستم مدیریت کیفیت کار خود را آغاز کرد. در ابتدا و فاز 1 پروژه به مطالعه در خصوص سیستم کیفیت  پرداخت. در فاز دوم اقدام  به طراحی سیستم بر اساس استاندارد IATF16949-2016  و همچنین الزامات شرکت های خودروسازی سایپا و ساپکو نمود. در فاز سوم نسبت به اجرای سیستم های سراسر سازمان نمود و موفق شدیم در سال 1399 گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت (IATF16949-2016  و ISO9OO1-2015 )را از شرکت DQS اخذ نمایم.

با توجه به اینکه شرکت به مسائل محیط زیست و بهداشت و ایمنی اهمیت زیادی قائل می شد تصمیم گرفته شد که الزامات متناسب با این مسائل را در شرکت پیاده سازی نماید و در سال 1399 موفق با اخذ گواهینامه های 14001-2015 و 2016-45001  شد.

خلاصه گارهای انجام شده در تضمین کیفیت آذر صنعت

در این قسمت تصمیم گرفتیم کارهایی که در تضمین کیفیت شرکت انجام می گیرد را به اشتراک گذاشته و سپس مطالب علمی را در هر زمینه قرار دهیم.

چیدمان سیستم مدیریت کیفیت بر اساس رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک می باشد که همواره در حال بهبود مستمر بر اساس چرخ PDCA  می باشد.

دامنه سیستم

ابتدا باید زمینه دامنه و فعالیت سیستم را مشخص کنیم که دامنه سیستم شرکت مهندسی آذر صنعت تولید انواع آلیاژهای آلومینیومی می باشد.

فرآیند

با توجه به دامنه سیستم و فعالیت های شرکت فرآیندهای برای شرکت ایجاد گردید و نقشه فرآیند ها و ارتباط این فرآیند ها و شاخص های محاسبه این فرآیند مشخص گردید. مسئولیت هر کدام از این فرآیند ها مشخص گردید.

با مدیریت کیفیت این شرکت در خصوص اقداماتی که در زمینه تضمین کیفیت انجام شده است همراه ما باشد.