تولید ۳۶۴ هزار تن آلومینیوم خالص طی ۱۰ ماه

میزان تولید آلومینیوم خالص طی ۱۰ ماهه ۹۹ به ۳۶۴.۷ هزار تن رسید که حاکی از افزایش ۶۵ درصدی تولید است.
میزان تولید آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان دی، ۳۶۴ هزار و ۷۸۳ تن بود. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۲۱ هزار و ۳۷۱ تن بود.
از این میزان شرکت‌های «ایرالکو»، ۱۵۵ هزار و ۵۷۷ تن، «المهدی» ۱۳۳ هزار و ۵۵۸ تن، «آلومینیوم جنوب» ۵۵ هزار و ۳۶۵ تن و «آلومینای ایران» ۲۰ هزار و ۲۸۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند.
همچنین شرکت آلومینای ایران طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۹۳ هزار و ۹۶۲ تن «پودر آلومینا»، ۳۲۷ هزار و ۶۸۲ تن «هیدرات آلومینیوم»، ۹۴ هزار و ۵۶۰ تن «آهک» و ۶۷۹ هزار و ۴۶۲ تن «بوکسیت» تولید کرد