گواهینامه ها

گواهینامه IATF16949-2016

گواهینامه ایزو IATF16949:2016 جايگزين ISO / TS 16949: 2009 استانداردي است که الزامات سيستم مديريت کيفيت(QMS) را براي بخش خودرو مشخص مي کند.

ایزو 16949 ابتدا در سال 1999 براي ايجاد هماهنگي طرح هاي مختلف ارزيابي و استاندارد ایزو در سراسر جهان در زنجيره تامين بخش صنعت خودرو ايجاد شد.

تمرکز اصلي استاندارد ایزو IATF 16949  توسعه سيستم مديريت کيفيت است که براي بهبود مستمر، تاکيد بر پيشگيري از نقص و کاهش تنوع و اتلاف  در زنجيره تامين را فراهم مي کند.این استاندارد، همراه با الزامات خاص مشتري (CSR)، الزامات QMS را براي قطعات توليد، خدمات و / يا لوازم جانبي خودرو تعريف مي کند.

گواهینامه ISO9001-2015

الزامات گواهینامه ISO9001 ویرایش 2015 توجه بیشتر به رعایت تناسب با خواست و انتظار استفاده کنندگان و ذینفعان استاندارد دارد. مواردی از قبیل تناسب بهتر با سازمانها خدماتی، انعطاف پذیری بیشتر در مستندسازی، تاکید بر ماهیت و ماموریت های اصلی سازمان، تمرکز بیشتر بر فرایند ها و مدیریت ارشد و مدیریت ریسک نمونه های از کارهای اجرائی در ISO9001-2015 می باشد.

شرکت مهندسی آذر صنعت گلپایگان در خرداد ماه 1399 موفق به اخذ گواهینامه ISO9001-2015 از شرکت DQS گردید.

گواهینامه IQNET

  گسترده ترین شبکه بین المللی صدور گواهینامه می باشد که از سال 1990 با حدود 40 همکار مرجع صدور گواهی دهنده ایزو با بیش از 200 شرکت های تابعه در سراسر جهان فعال شده است هر یک از همکاران IQNet در منطقه فعالیت خود بعنوان یک رهبر فعالیت می نمایند .

شرکت های گواهی دهنده ای که همکار IQNet می باشند می توانند علاوه بر صدور گواهینامه ایزو از مرجع صدور گواهینامه خود ، گواهینامه IQNet را نیز صادر نموده و نام سازمان ممیزی شونده را در سایت IQNet ثبت نمایند.

IQNet شرکت گواهی دهنده ایزو نمی باشد بلکه شبکه بین المللی از شرکت های صدور گواهینامه ایزو می باشد.

گواهینامه ISO 14001-2016

سیستم مدیریت زیست محیطی عنوان استاندارد ایزو 14001 میباشد. شرکت مهندسی آذر صنعت گلپایگان بادریافت گواهینامه ISO14001 ، سعی داردکه باایجاد تفکر فرآیندگرا و سیستماتیک و شناسایی ریسکها و فرصتها درجهت افزایش رعایت الزامات زیست محیطی در سازمان خودگام بردارد.

گواهینامه ISO 45001-2018

گواهینامه ایزو 45001 ، منجر به کاهش خطرات و حوادث ناشی از کار از طریق رعایت استاندارد بین‌المللی می‌شود استاندارد ایزو 45001 در سال 2018 جایگزین استاندارد OHSAS 18001 شده است و به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی در زمینه سیستم ایمنی بهداشت شغلی توسط سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.