تیم آذر صنعت

تیم آذر صنعت

خانواده بزرگ آذر صنعت متشکل از مدیران و مهندسان و پرسنل با دانش و تجربه عالی در تمامی زمینه های کاری ، به رهبری جناب مهندس مهرداد ترکی نژاد در حال فعالیت می باشد.